Thursday, 01/12/2022 - 20:25|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Tứ Dân

Một số hình ảnh CBGV, NV trường THCS Tứ Dân trong buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020

Một số hình ảnh CBGV, NV trường THCS Tứ Dân trong buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020

Một số hình ảnh CBGV, NV trường THCS Tứ Dân trong buổi lễ khai giảng năm học 2019-2020